Executive OFFICE

 

President                             

Goh Eng Han

TREASURER              

Edward Neo

ARTISTIC DEVELOPMENT      

Christopher Cheong

Community Engagement  

Andre Ng

human resource 

Lieu Kah Yen

Publicity

Jordan Yoong

Operations             

Tan Yao Cong

Librarian             

Wu Tianhao

 

MANAGEMENT OFFICE

 

Members                              

Neo Wei Qing

Estee Ng

Jasmine Ong

Cindy Ow

Jaben Sim

Jorim Jireh Sim

Chester Tan

Oliver Tan

Bryan Tay

Justine Teo

Toh Xue Qian

Daniel Cheng    

Rachael Chan

Michael Huang

Kenrick Lam

Lam Hoyan

Lee Jinjun

Rei Lim

Gloria Loo

Lydia Lu

Miao Kaiwen

Elicia Neo

Joshua Yong